Per Jan

HÅNDLÆSNING - ASTROLOGI - NUMEROLOGI - I CHING

HÅNDLÆSNING - ASTROLOGI - NUMEROLOGI - I CHING

Open Book
Keyboard
MacBook
Crocus
Blueberries
Light Bulb
Reed
KIROLOGI

HVAD ER HÅNDLÆSNING
Kirologiens eller håndlæsningens historie går over 2000 år tilbage med stærke rødder i Indien og Kina. Kirologien er et suverænt redskab til større selvindsigt og selverkendelse. Hænderne er et billede på den menneskelige bevidsthed og sammenspillet mellem højre og venstre hånd fortæller om vor bevidstheds udviklingsmuligheder. Hænderne består af tre grunddele: 1) Håndens bygning og form. Fingrenes og neglenes bygning og udseende. Hudens udseende. 2) Håndens papillærlinier. På indersiderne af hænderne, både på håndfladen og på fingrene forekommer nogle ganske fine riller - kaldet papillærlinierne. På indersiden af fingrenes negleled danner de nogle ganske bestemte mønstre. Disse mønstre giver stor forståelse for vor måde at opleve os selv og verden. 3) Håndens linier - der iblandt de store linier: Livs-, hoved-, hjerte- og skæbnelinierne.


GRUNDKURSUS - HÅND OG ÅND 1-3
På et grundkursus gennemgår vi Kirologiens terminologi og grundbestanddele. Ved hjælp af praktiske øvelser lærer du at "lytte" til hændernes sprog. Hændernes yderside giver os indblik i, hvad der foregår i personens liv i øjeblikket. På hændernes indersider vil de tre forskellige bevidsthedsrum fortælle om livstemaer og livsmønstre. Vi bruger en del tid på forståelse af fingerspidsmønstrene. Ved hjælp af tallenes betydning og de menneskelige livsfaser vil vi anskue tidsmålingen i hænderne fra en helt ny vinkel. Som fortalt er Kirologien en åndsvidenskabelig disciplin og vi vil også drage paralleller bl.a. til Martinus Kosmologi og Rudolf Steiner. Grundkurset består af tre moduler.

INTRODUKTIONSWEEKEND
Vi gennemgår kirologiens hovedbestanddele og danner os et overblik over håndlæsningens tydningselementer. Dette seminar er velegnet, hvis du ønsker at tilmelde dig grundkurset eller blot er nysgerrig.