Kategorier
Nyheder

Rådgivning

…med astrologi, håndlæsning, numerologi og spillekort som redskaber

(c) Sebastián Soto 2021
Livets fire årstider vist med spillekort. (c) Sebastián Soto 2021

I løbet af vores liv oplever vi mange slags begivenheder. Nogle føles behagelige og andre kan være virkeligt udfordrende for os. Når vi står i livssituationer som er vanskelige, kan det være en hjælp at få et overblik over, hvad der foregår. Både i vores omgivelser, men også i vores egen indre følelses- og tankeverden.
Hvorfor er jeg havnet i den situation? Hvor længe varer det? Hvornår ændrer situationen sig? Hvad kan jeg gøre? Spørgsmålene kan være mange. Ofte drejer spørgsmålene sig om arbejdssituationen, parforholdet, helbredet, økonomien, boligsituationen, børnene, arbejdskolleger etc. 
Her kan de redskaber jeg benytter, være en stor hjælp til at belyse din situation og hjælpe dig med at besvare de spørgsmål du måtte have.  I mine konsultationer bestræber jeg mig på at være så konkret og præcis, som det er mig overhovedet muligt, når jeg belyser din situation.

Se de forskellige konsultationsmuligheder under Konsultation

Du kan bestille tid online her: BOOKING
eller på +45 31123012

Kategorier
Nyheder Spillekort

How to Achieve Harmony with Life

Every day, we are constantly interacting with our surroundings and, in a way, also with our thoughts. In our encounters with other people and their reactions to our actions, we can learn a great deal about ourselves. We are, in a sense, mirrors for each other. However, it’s not always pleasant to see what we reflect, leading to uncomfortable reactions at times. This sets off a cascade of thoughts, oscillating between light and dark, making it a challenging task to navigate through the myriad of thoughts pulling us in different directions before arriving at our preferred course of action in a given situation.

Artist: Hans Henning Withus Pedersen (1920-1947). Photo: Per Jan

Many are familiar with the famous words of St. Paul: “For the good that I would, I do not; but the evil which I would not, that I do.” This dilemma of thought is something most can relate to and can often lead to feelings of guilt and introspection. The words inscribed at the entrance to the Temple of Apollo in Delphi still ring true: “Know thyself.” Self-awareness and self-understanding can serve as a solid foundation for comprehending our thought processes.

But how does one bring thoughts and actions into harmony with life itself? In a time where conflict and unrest draw closer to us, it might be an opportune moment to reflect on how to become better individuals and align ourselves with life.

A central question arises: what can one do to become a better person? That’s the question we’ll pose the cards.

Cards: Dondorf, Hundertjahrkarten, 1933

The answer is quite simple: one should look at the people one dislike or don’t get along with (5 of Hearts). Ask oneself the question, why don’t I like them? We are all the sum of our experiences, and the 4 of Diamonds thus indicates the world as each of us sees and perceives it. We are all shaped by our experiences. However, other people have different values (6 of Diamonds), a different worldview due to different experiences than us. They may also have a different skin color, sexuality, religion, etc., but we must be able to accommodate people who are different from ourselves (the card value increases from 4-5-6). If we don’t do that, it can end in conflict and division (2 of Spades).
The essence is clear: we must examine our own intolerance.

The Martinus Institute. Photo: Per Jan

Let’s delve a bit deeper into this not entirely insignificant topic. The Danish author Martinus (1890-1981) left behind over 10,000 pages of work. His main work, “Livets Bog” (Book of Life), along with a supplement titled “The Eternal World Pictures” (100 symbols in six volumes), explores themes of cosmology and spiritual development. In his worldview – what he termed his cosmic analyses – he describes the laws of spiritual development.

Martinus 1928. © Martinus Institut / martinus.dk

As a response to a question about tolerance, he wrote the following in the Danish magazine “Kosmos” in 1933. His words may serve as inspiration for what one can do to become a better person and achieve harmony with life and one’s surroundings.

“Discard the concept of “enemies” from your consciousness. – Never retort against anger, slander or other forms of unpleasantness directed against you. – Never say anything evil about anyone or anything. – Be absolutely truthful and honest in all situations of life. – Be absolutely uninfluenced by flattery, praise and criticism. – Never take part in killing, wounding or mutilating. – Never let your thoughts deviate from being concerned with how you can best serve your fellow beings. In so doing you will be practicing the very highest form of yoga or the most perfect training of that part of your development which is within the scope of your will…”
(translated by Mary McGovern)

Kategorier
Spillekort

Bliver Trump genvalgt til præsident i 2024?

English version: Will Donald Trump be re-elected as president in 2024?

Trods det at flere retssager som et damoklessværd hænger over hovedet på den tidligere amerikanske præsident Donald Trump synes han gang på gang at overvinde al modstand.

For vel de fleste europæere står det som en skræk, hvis Trump skulle blive genvalgt til præsident i november 2024. Det er som om, at jo mere modvind han får desto stærkere står han. I skrivende stund er sagen om hans valgbarhed stadig under behandling i USA’s højesteret.

In februar 2024 på et rally i South Carolina refererer Trump til et spørgsmål, som en præsident for et større land skulle have stillet ham. Til spørgsmålet om USA ville forsvare landet, hvis Rusland invaderede det også selvom landet ikke havde betalt [til NATO] svarede Trump: “In fact, I would encourage them [Russia] to do whatever the hell they want. You got to pay. You got to pay your bills.”

Svaret sendte chokbølger gennem Europa. Med dette svar såede Trump tvivl om den berømte artikel 5 i NATO pagten, den såkaldte musketer-ed: ”Deltagerne er enige om, at et væbnet angreb mod en eller flere af dem i Europa eller Nordamerika skal betragtes som et angreb mod dem alle;”
I Europa er man begyndt at tænke den tanke, at hvis Trump bliver genvalgt så ved man ikke om man kan regne med hjælp fra USA såfremt Putin vil teste artikel 5. Trump har jo tidligere truet med at trække USA ud af NATO. Hele dette forløb kan næsten kun ses som et ønskescenarie for Putin.

Det store spørgsmål – som vi vil stille kortene – må være: bliver Donald Trump genvalgt til præsident i 2024?

Kortene faldt som følger:

Kortene læses lodret parvis – oppefra og ned. De to første par til venstre viser baggrunden eller det der er præmissen for situationen. De to par i midten viser svaret og det sidste par giver yderligere information til spørgsmålet.

Løgn (spar 7) eller sandhed (ruder 4). Fantasi eller virkelighed er begreber som dukker op når man kigger på kortene. Med politiske visioner (hjerter 7), som måske mest af alt byggede på Trumps narcissistiske perspektiv på verden (4-7-7-10), blev der skabt en polarisering af det amerikanske samfund. I årenes løb er sagerne om Trump blevet mere og mere alvorlige og groteske (spar 10).
Der er en overflod af markante spar i oplægget. Valgperioden bliver en grum oplevelse. Hvor hjerter konge dukkede op i tidligere oplæg er den nu bedrageriske og løgnagtige spar knægt i stedet trådt ind på scenen.
I ugerne og månederne inden valget vil vi se flere og flere groteske optrin på den politiske scene, – for Trumps korthus er ved at synke i grus (spar 10). Den midterste række viser som sagt resultatet og svaret på spørgsmålet og det sidste kort – ruder 4 – har altid en vigtig rolle.
De mange spar har tidligere kunnet holde kendsgerninger og sandheden (ruder 4) for døren, men det bliver op mod valget mere og mere umuligt. Spar knægt vil til syvende og sidst blive fanget i sit eget net af usandheder og manipulationer. Med andre ord Donald Trump bliver ikke genvalgt til en ny præsidentperiode for USA.

Kort: Otto Tragy 1900

Kategorier
Astrologi

Planeternes 10 leveregler

De astrologiske planeter kan fortælle mange historier i et horoskop. Men trækker vi dem ud af deres sædvanlige kontekst og sætter dem i rækkefølge efter deres omløbstid set i forhold til jorden, kan de fortælle en ganske anden historie. Og i denne historie viser de 10 leveregler.
Den tyske astrolog Thomas Ring (1892-1983) var en alsidig mand. I sine yngre år i Berlin var han interesseret i kunst, filosofi og psykologi. Han malede, skrev digte og efterlod en mængde astrologisk materiale. Hans hovedværk er Astrologische Menschenkunde i fire bind. Bøgerne har undertitlen: Ein wissenschaftlich fundiertes Lehrbuch zur astrologischen Wesensbeschreibung mit Berücksichtigung heutiger Charakterologie und Typologie. Og det er en ganske rammende undertitlel for bøgerne har en akademisk stil og er ikke umiddelbart lette at læse. Kun ganske lidt er oversat til engelsk, men de tre første bind er oversat til dansk.
I 1974 holdt han et seminar (3 dele) i København og oversættelsen kan man finde på nettet. Det er en letforståelig indgang til Thomas Rings værk. Det kan varmt anbefales for den interesserede læser.
Planeternes 10 bud er hentet fra det fjerde bind i hovedværket.

Planetrækken set fra højre mod venstre

Månen. Forstå ubehændighed og fejlgreb som lærefejl i din udvikling, så er du aldrig ved slutningen; hav følende tillid til livet og lad dig bære af det.

Merkur. Det er aldrig for sent at erhverve sig indsigt, kun skete kendsgerninger lader sig ikke mere ændre, altså gå ud fra det givne og gør det bevidst.

Venus. Skænk mere kærlighed end du tror mennesker fortjener, for enhver målestok er forfalsket af egenkærlighed.

Solen. Kun den som fuldstændigt udfylder sit eget væsen, kan give andre noget af værdi, hjerte og ansigt skal være til stede hos den der taler.

Mars. Det er bedre at skabe en konkret virkelighed end abstrakt at have ret og lade tingene forløbe som du forefinder dem, men ikke billiger.

Jupiter. Enhver befinder sig lige i nærheden af sit bedst mulige, tilstræb det og dit liv har en mening. 

Saturn. Koncentrer modstand og beskyttelse på dit allerhelligste, dit tempel, da bliver selv huden ubeskadiget.

Uranus. Omstyrt, hvad der er moden til nedrivning, men vid, hvad du formår at sætte i dets sted.

Neptun. Mulighederne overstiger virkeligheden, gør det værdifuldt mulige virkeligt.

Pluto. I alle ting gemmer maskeret den store forvandling sig, kig bag masken.

Fra Thomas Ring, Astrologische Menschenkunde, IV

Oversættelse Per Jan

Kategorier
Spillekort

Julens kræfter og budskab…

Viste kort: Ciel de France, udgivet af Miro Company Paris, 1950, Blue Bird Lenormand, (c) U.S. Games System INC.

Julen er ”hjerternes fest” siges det og ifølge dagens oplæg er det ganske sandt. Her er en overflod af hjerter. De to kortrækker fortæller på hver deres måde den samme historie.
Hjertevarme, tilgivelse og kærlighed er julens største budskab (hjerter dame) og i en tidligere tid ville man have føjet ”barmhjertighed” til. Julens kræfter har adgang til vore hjerter (hjerter 4) og får os til at kigge dybt ind i os selv og vores indre livsværdier (ruder 4). Følger vi julens budskab får vi fred i vort sind (klør 4) og fred i vort hjerte.

Den nederste kortrække opsummerer ganske fint, hvad kortene vil fortælle os om julens budskab: vær som en sol og skin på alt og alle og lad solen få rodfæste i dit hjerte! Så vil det det sidste kort istemme den gamle julesalme: ”Glæde, løft din glædes vinger”.

En glædelig og velsignet jul!

Kategorier
YouTube

Spillekort og årstiderne…

På YouTube kan du se min nye film om årstiderne set i et sæt spillekort. Spillekortene udmærker sig ved, i modsætning til tarotkort og Lenormandkort, at indeholde en kalender, som afspejler årets 52 uger og 365 dage. Se mere om dette i et tidligere blogindlæg på Livetskort.dk

Se filmen:

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.