Numerologi

HVAD ER NUMEROLOGI?  

Tallene fortæller om mennesket og universet. Forståelsen af de 10 talbogstaver – tallene fra 0-9 er en nøgle, som åbner døren til en dybere indsigt i livets opbygning, men også til en bedre indsigt i vort eget liv. Den danske åndsforsker Martinus har i sit værk Livets Bog, bind III, stk. 1043 skrevet: “Ja, ethvert menneskes skæbne, enhver karakter, enhver tankeart, enhver samtale eller korrespondance findes i eller kan udtrykkes i tallenes verden… Ja, så fuldkomment var dette system, at der i virkeligheden slet ikke findes noget, der ikke udtrykkes eller kan udtrykkes i dette”. Piet Hein har i en af sine Gruk sagt det på en anden måde: “Der er noget ganske forunderligt ved tal, de ved hvad de vil og gør hvad de skal.”

Talspiralen – (c) Per Jan 2006

TAL OG BOGSTAVERS SKJULTE SPROG
Min bog om tal og bogstaver, “Tal og bogstavers skjulte sprog”, som udkom 2006 på Borgens Forlag, kan købes for kr. 125,- plus forsendelse (ialt kr. 200,-). Bogen omhandler tallenes og bogstavernes betydning set fra en helt ny vinkel, som jeg kalder den reviderede numerologi. Bogen indeholder en komplet beskrivelse af alle årstallene fra 1900-2009. En beskrivelse af alle datotallene fra 1-31 og månedstallene 1-12. Desuden en fyldig omtale af alle bogstaverne. Bogen kan bruges som både opslagsbog eller lærebog.