Kategorier
Spillekort

Bliver Trump genvalgt til præsident i 2024?

English version: Will Donald Trump be re-elected as president in 2024?

Trods det at flere retssager som et damoklessværd hænger over hovedet på den tidligere amerikanske præsident Donald Trump synes han gang på gang at overvinde al modstand.

For vel de fleste europæere står det som en skræk, hvis Trump skulle blive genvalgt til præsident i november 2024. Det er som om, at jo mere modvind han får desto stærkere står han. I skrivende stund er sagen om hans valgbarhed stadig under behandling i USA’s højesteret.

In februar 2024 på et rally i South Carolina refererer Trump til et spørgsmål, som en præsident for et større land skulle have stillet ham. Til spørgsmålet om USA ville forsvare landet, hvis Rusland invaderede det også selvom landet ikke havde betalt [til NATO] svarede Trump: “In fact, I would encourage them [Russia] to do whatever the hell they want. You got to pay. You got to pay your bills.”

Svaret sendte chokbølger gennem Europa. Med dette svar såede Trump tvivl om den berømte artikel 5 i NATO pagten, den såkaldte musketer-ed: ”Deltagerne er enige om, at et væbnet angreb mod en eller flere af dem i Europa eller Nordamerika skal betragtes som et angreb mod dem alle;”
I Europa er man begyndt at tænke den tanke, at hvis Trump bliver genvalgt så ved man ikke om man kan regne med hjælp fra USA såfremt Putin vil teste artikel 5. Trump har jo tidligere truet med at trække USA ud af NATO. Hele dette forløb kan næsten kun ses som et ønskescenarie for Putin.

Det store spørgsmål – som vi vil stille kortene – må være: bliver Donald Trump genvalgt til præsident i 2024?

Kortene faldt som følger:

Kortene læses lodret parvis – oppefra og ned. De to første par til venstre viser baggrunden eller det der er præmissen for situationen. De to par i midten viser svaret og det sidste par giver yderligere information til spørgsmålet.

Løgn (spar 7) eller sandhed (ruder 4). Fantasi eller virkelighed er begreber som dukker op når man kigger på kortene. Med politiske visioner (hjerter 7), som måske mest af alt byggede på Trumps narcissistiske perspektiv på verden (4-7-7-10), blev der skabt en polarisering af det amerikanske samfund. I årenes løb er sagerne om Trump blevet mere og mere alvorlige og groteske (spar 10).
Der er en overflod af markante spar i oplægget. Valgperioden bliver en grum oplevelse. Hvor hjerter konge dukkede op i tidligere oplæg er den nu bedrageriske og løgnagtige spar knægt i stedet trådt ind på scenen.
I ugerne og månederne inden valget vil vi se flere og flere groteske optrin på den politiske scene, – for Trumps korthus er ved at synke i grus (spar 10). Den midterste række viser som sagt resultatet og svaret på spørgsmålet og det sidste kort – ruder 4 – har altid en vigtig rolle.
De mange spar har tidligere kunnet holde kendsgerninger og sandheden (ruder 4) for døren, men det bliver op mod valget mere og mere umuligt. Spar knægt vil til syvende og sidst blive fanget i sit eget net af usandheder og manipulationer. Med andre ord Donald Trump bliver ikke genvalgt til en ny præsidentperiode for USA.

Kort: Otto Tragy 1900

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.