Kategorier
Nyheder Spillekort

Hvordan kommer man i harmoni med livet?

Hver dag er vi konstant i vekselvirkning med vores omgivelser og på en måde også med vores tanker. I mødet med andre mennesker og i deres reaktioner på vores handlinger kan vi lære meget om os selv. Vi er på en måde en slags spejle for hinanden. Det er dog ikke altid at vi kan lide det vi ser i ”spejlet” for, hvorfor får vi undertiden nogle ubehagelige reaktioner? Det sætter mange tanker i gang og tankerne kan bevæge sig fra lys til mørke og fra mørke til lys. Det kan være en udfordrende opgave nogle gange at skulle bane sig vej gennem det mylder af tanker som trækker i forskellige retninger inden man når frem til hvilken handlemåde man foretrækker i en given situation.

Kunstner: Hans Henning Withus Pedersen (1920-1947). Foto: Per Jan

Mange er sikkert bekendt med de berømte ord fra Paulus: “For det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg.”. Dette tankeskisma er de fleste sikkert bekendt med og det kan give nok så meget dårlig samvittighed og grublerier.  Ordene som stod ved indgangen til Apollontemplet i Delfi er stadig kloge ord: ”Kend dig selv”. Selvindsigt og selvforståelse kan være et godt fundament bygge på for at forstå sin tankeverden.
Men hvordan bringer man sine tanker og handlinger i harmoni med livet selv? I en tid, hvor krig og ufred rykker tættere og tættere på os er det måske et oplagt tidspunkt at reflektere over, hvordan man kan blive et bedre menneske og bringe sig selv i harmoni med livet.

Et centralt spørgsmål opstår: hvad kan man gøre for at blive et bedre menneske? Det spørgsmål vil vi stille kortene.

Kort: Dondorf, Hundertjahrkarten, 1933

Svaret er ganske enkelt: man bør kigge på de mennesker man ikke kan lide eller ikke bryder sig om (hjerter 5). Stille sig selv spørgsmålet, hvorfor kan jeg ikke lide dem. Vi er alle summen af vores erfaringer og ruder 4 indikerer således verden som vi hver især ser og opfatter den. Vi er alle formet af vores erfaringer. Men andre mennesker har andre værdier (ruder 6), har et andet livssyn grundet andre erfaringer end os. De kan desuden have en anden hudfarve, seksualitet, religion etc., men vi skal kunne rumme mennesker, som er anderledes end os selv (kortværdien stiger fra 4-5-6). Hvis ikke vi gør det, kan det ende i konflikt og splid (spar 2).
Essensen er klar: vi må undersøge vores egen intolerance.

Martinus Institut. Foto: Per Jan

Lad os dykke lidt mere ned i dette ikke helt uvæsentlige emne. Den danske forfatter Martinus (1890-1981) efterlod sig over 10.000 sider. Hans hovedværk er Livets Bog (Book of Life) og et supplement kaldet The Eternal Worldpicture (100 symbols in six volumes). I hans verdensbillede – og det som han kaldte sine kosmiske analyser – beskrives de åndelige udviklingslove.

Martinus 1928. © Martinus Institut / martinus.dk

Som et svar på et spørgsmål om tolerance skrev han følgende i det danske magasin Kosmos fra 1933. Svaret kan måske være til inspiration til, hvad man kan gøre for at blive et bedre menneske og komme i harmoni med livet og omgivelserne:

”Udslet begrebet ”fjender” af din bevidsthed. – Tag aldrig til genmæle overfor vrede, bagtalelse eller andre former for ubehag, der er rettet imod dig. – Sig aldrig selv noget ondt om nogen eller noget. – Vær absolut sand eller ærlig i alle livets forhold. – Vær absolut upåvirkelig af smiger, ros eller dadel. – Vær aldrig med til at dræbe, såre eller lemlæste. – Lad aldrig din tanke afvige fra at beskæftige sig med, på hvilken måde du absolut bedst kan tjene dine medvæsener, da udfører du den allerhøjeste form for yoga eller den fuldkomneste træning af den del af udviklingen, der er stillet indenfor din viljes rækkevidde…”

(oversat af Mary McGovern)

Kategorier
Spillekort

Bliver Trump genvalgt til præsident i 2024?

English version: Will Donald Trump be re-elected as president in 2024?

Trods det at flere retssager som et damoklessværd hænger over hovedet på den tidligere amerikanske præsident Donald Trump synes han gang på gang at overvinde al modstand.

For vel de fleste europæere står det som en skræk, hvis Trump skulle blive genvalgt til præsident i november 2024. Det er som om, at jo mere modvind han får desto stærkere står han. I skrivende stund er sagen om hans valgbarhed stadig under behandling i USA’s højesteret.

In februar 2024 på et rally i South Carolina refererer Trump til et spørgsmål, som en præsident for et større land skulle have stillet ham. Til spørgsmålet om USA ville forsvare landet, hvis Rusland invaderede det også selvom landet ikke havde betalt [til NATO] svarede Trump: “In fact, I would encourage them [Russia] to do whatever the hell they want. You got to pay. You got to pay your bills.”

Svaret sendte chokbølger gennem Europa. Med dette svar såede Trump tvivl om den berømte artikel 5 i NATO pagten, den såkaldte musketer-ed: ”Deltagerne er enige om, at et væbnet angreb mod en eller flere af dem i Europa eller Nordamerika skal betragtes som et angreb mod dem alle;”
I Europa er man begyndt at tænke den tanke, at hvis Trump bliver genvalgt så ved man ikke om man kan regne med hjælp fra USA såfremt Putin vil teste artikel 5. Trump har jo tidligere truet med at trække USA ud af NATO. Hele dette forløb kan næsten kun ses som et ønskescenarie for Putin.

Det store spørgsmål – som vi vil stille kortene – må være: bliver Donald Trump genvalgt til præsident i 2024?

Kortene faldt som følger:

Kortene læses lodret parvis – oppefra og ned. De to første par til venstre viser baggrunden eller det der er præmissen for situationen. De to par i midten viser svaret og det sidste par giver yderligere information til spørgsmålet.

Løgn (spar 7) eller sandhed (ruder 4). Fantasi eller virkelighed er begreber som dukker op når man kigger på kortene. Med politiske visioner (hjerter 7), som måske mest af alt byggede på Trumps narcissistiske perspektiv på verden (4-7-7-10), blev der skabt en polarisering af det amerikanske samfund. I årenes løb er sagerne om Trump blevet mere og mere alvorlige og groteske (spar 10).
Der er en overflod af markante spar i oplægget. Valgperioden bliver en grum oplevelse. Hvor hjerter konge dukkede op i tidligere oplæg er den nu bedrageriske og løgnagtige spar knægt i stedet trådt ind på scenen.
I ugerne og månederne inden valget vil vi se flere og flere groteske optrin på den politiske scene, – for Trumps korthus er ved at synke i grus (spar 10). Den midterste række viser som sagt resultatet og svaret på spørgsmålet og det sidste kort – ruder 4 – har altid en vigtig rolle.
De mange spar har tidligere kunnet holde kendsgerninger og sandheden (ruder 4) for døren, men det bliver op mod valget mere og mere umuligt. Spar knægt vil til syvende og sidst blive fanget i sit eget net af usandheder og manipulationer. Med andre ord Donald Trump bliver ikke genvalgt til en ny præsidentperiode for USA.

Kort: Otto Tragy 1900

Kategorier
Spillekort

Julens kræfter og budskab…

Viste kort: Ciel de France, udgivet af Miro Company Paris, 1950, Blue Bird Lenormand, (c) U.S. Games System INC.

Julen er ”hjerternes fest” siges det og ifølge dagens oplæg er det ganske sandt. Her er en overflod af hjerter. De to kortrækker fortæller på hver deres måde den samme historie.
Hjertevarme, tilgivelse og kærlighed er julens største budskab (hjerter dame) og i en tidligere tid ville man have føjet ”barmhjertighed” til. Julens kræfter har adgang til vore hjerter (hjerter 4) og får os til at kigge dybt ind i os selv og vores indre livsværdier (ruder 4). Følger vi julens budskab får vi fred i vort sind (klør 4) og fred i vort hjerte.

Den nederste kortrække opsummerer ganske fint, hvad kortene vil fortælle os om julens budskab: vær som en sol og skin på alt og alle og lad solen få rodfæste i dit hjerte! Så vil det det sidste kort istemme den gamle julesalme: ”Glæde, løft din glædes vinger”.

En glædelig og velsignet jul!

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.