Redskaber

De forskellige redskaber som jeg benytter i mit arbejde er at opfatte som forskellige sprog eller forskellige perspektiver. De beskriver det samme, men fra hver deres vinkel. Ved at kombinere dem træder deres forskelle tydligere frem og der dannes en særlig synergi. Jeg tilbyder det jeg kalder “Det store overblik”, som er en kombination ag håndlæsning, astrologi og numerologi. Men også andre kombinationer er mulige.

Livets Kort – hver dag har sit eget kort…