Astrologi

Siden tidernes morgen har menneskene kigget op på himlen og fascineret set solen, månen, planeterne og stjernerne bevæge sig på himmelfirmamentet.

På mange måder er astrologien alle forudsigelsesredskabers moder, idet de næsten alle refererer til planeterne. Om det så være sig håndlæsning, numerologi, geomanti etc. 

Horoskopet, som jo er opstillet for et bestemt sted på jorden, på et bestemt tidspunkt og på en bestemt dato, er at betragte som et “snapshot” af planternes stilling på himlen. De vil være et symbol på vores indre og ydre kraftstruktur. Et slags indre landkort, hvormed vi bedre kan orientere os i forhold til os selv og i forhold vor omverden. Da horoskopet også er en kalender kan vi gå frem og tilbage i tiden og se, hvordan vores indre kraftstruktur bliver “påvirket” af de aktuelle planeters position i forhold til vores “snapshot”. 

Horoskopet viser mønstrer, strukturer og livstemaer for vort liv.

Symbolet i midten viser jorden. Udenom de 12 stjernetegn og de 10 planeter.

De 10 planeter bevæger sig gennem de 12 stjernetegn, som er en slag landområder med hver deres kultur og sprog. Hver planet har sin opgave eller funktion. De astrologiske planeter kan fortælle mange historier i et horoskop. Men trækker vi dem ud af deres sædvanlige kontekst og sætter dem i rækkefølge efter deres omløbstid set i forhold til jorden, kan de fortælle en ganske anden historie. I denne historie viser planeterne 10 leveregler. Den tyske astrolog Thomas Ring (1892-1983) beskrev på en fin og præcis måde planeternes 10 bud eller leveregler:

Månen. Forstå ubehændighed og fejlgreb som lærefejl i din udvikling, så er du aldrig ved slutningen; hav følende tillid til livet og lad dig bære af det.

Merkur. Det er aldrig for sent at erhverve sig indsigt, kun skete kendsgerninger lader sig ikke mere ændre, altså gå ud fra det givne og gør det bevidst.

Venus. Skænk mere kærlighed end du tror mennesker fortjener, for enhver målestok er forfalsket af egenkærlighed.

Solen. Kun den som fuldstændigt udfylder sit eget væsen, kan give andre noget af værdi, hjerte og ansigt skal være til stede hos den der taler.

Mars. Det er bedre at skabe en konkret virkelighed end abstrakt at have ret og lade tingene forløbe som du forefinder dem, men ikke billiger.

Jupiter. Enhver befinder sig lige i nærheden af sit bedst mulige, tilstræb det og dit liv har en mening. 

Saturn. Koncentrer modstand og beskyttelse på dit allerhelligste, dit tempel, da bliver selv huden ubeskadiget.

Uranus. Omstyrt, hvad der er moden til nedrivning, men vid, hvad du formår at sætte i dets sted.

Neptun. Mulighederne overstiger virkeligheden, gør det værdifuldt mulige virkeligt.

Pluto. I alle ting gemmer maskeret den store forvandling sig, kig bag masken.

Fra Thomas Ring, Astrologische Menschenkunde, IV

Oversættelse Per Jan

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.