Kategorier
Ikke-kategoriseret

Hvad skete der med Malaysian Airlines MH370?

English version click here

Flight MH370 fra Malaysia Airlines med afgang fra Kuala Lumpur den 8. marts 2014 nåede aldrig frem. Destinationen var Beijing i Kina. Ombord var 227 passagerer og 12 besætningsmedlemmer. Passagererne var primært kinesere, men ganske få var fra 13 andre lande.  Førstepiloten var den meget erfarne 53 årige Zaharie Ahmad Shah og andenpiloten den 27 årige Fariq Abdul Hamid.

Kuala Lumpur International Airport. (C) Wikimedia Commons. Photo: Pangalau
Kuala Lumpur International Airport. (C) Wikimedia Commons. Photo: Pangalau

Det er i år ti år siden at flyet på mystisk vis forsvandt. Det er aldrig blevet opklaret, hvad der skete og hvor flyet forsvandt hen. Flyet lettede planmæssigt kl. 00.41. Alt var normalt og vejrforholdene gode. Men efter en kort flyvning foretog flyet uventet en vending med kurs tilbage mod Malaysia. Herefter drejer det skarpt mod vest med retning mod det Indiske Ocean. Flyet kan følges på radarer på land, derefter opfanger militære radarer flyet og de sidste signaler opfanges meget svagt af nogle satellitter. Efter ca. to timer er der ingenting. Flyet er tilsyneladende forsvundet ind i en radarfri zone. Hvad skete der og hvorfor foretog flyet disse uforklarlige kursændringer?  

Man har ledt efter flyet og fundet flyrester, men ingen spor overhovedet er dukket op om nedstyrtningsstedet. Søgelyset har været rettet mod førstepiloten, men hans familie har omtalt ham som en harmonisk familiefar.  De malaysiske myndigheder har i deres officielle rapport udtalt: hans ”evne til at håndtere stress var god. Han havde aldrig vist tegn på apati, angst eller irritabilitet. Der var heller ingen betydelige forandringer i hans liv, ingen personlige konflikter eller stress i familien… Der var ingen adfærdsmæssige tegn på social isolation eller forandringer i hans vaner og interesser.”

I juli 2019 skrev det amerikanske magasin The Atlantic en interessant og grundig historie om det mystiske flight MH370’s forsvinden.
Her kom det frem, at førstepiloten havde to huse. Konen havde forladt ham og de boede i hvert sit hus. Han havde tidligere lidt af alvorlig depression. Men mest tankevækkende eller skræmmende er oplysningen om, at han i sit ene hus havde installeret et flysimulationssystem. Her fandt man en fil, hvor han en måned før havde simuleret en flyvning over det Indiske Ocean, hvor flyet løber tør for brændstof. Kunne flystyrtet skyldes en bevidst handling fra hans side?

Det er ikke første gang at en pilot bevidst har ført passagerne i døden. I marts 2015 spærrede andenpiloten Andreas Lubitz cockpitdøren for førstepiloten og førte Lufthansas Germanwings Flight 9525 med 144 passagerer og 6 besætningsmedlemmer med høj fart direkte ind i en klippevæg i de franske alper. Alle omkom. Flyet var på vej fra Barcelona til Düsseldorf. Det viste sig senere at Andreas Lubitz led af svær depression.

Flight MH370’s forsvinden bliver fortsat betragtet som et af flyhistoriens største mysterier.

Vi vil stille kortene spørgsmålet: hvad skete der med flight MH370, som lettede den 24. april 2014 kl. 00.41 fra Kuala Lumpur?

Det første som falder i øjnene, er udeblivelsen af klør. Kommunikationen med omverdenen eller kontroltårnene på jorden er meget sparsom eller udebliver. Desuden er alle kortenes tal en del af den personlige talrække 1-4-7-10-13. Det peger i retningen af at en enkelt person må stå bag hændelsen. Spar 4 og spar 10 danner en sinister eller skæbnesvanger ramme om oplægget. Læg mærke til at hjerter konge er omkranset af to 4-taller. Kongen kan kun referere til førstepiloten. Spar 4 og ruder 4 vidner om en mand med et kompliceret sind med depressive tendenser. De to kort kan indikere en kold og kynisk tankeverden. Med ruder 4 i midten eller i hjertet af oplægget virker handlingen planlagt og velforberedt. Ja, pilen peger så afgjort i retningen af førstepiloten. Hjerter konge spejler ruder 7 og med ruder 4 placeret lige før ruder 7 virker det som om en del af planen er at lægge et røgslør over tragedien. For planen er tilsyneladende – hvad spar 10 som det sidste kort antyder – at føre flyet mod afgrunden, dybt ned på havets bund.

Konklusionen må blive at alt taler for at førstepiloten har planlagt flystyrtet og alene har stået bag.

Kort: Ciel de France, 1950

Kategorier
Nyheder Spillekort

Hvordan kommer man i harmoni med livet?

Hver dag er vi konstant i vekselvirkning med vores omgivelser og på en måde også med vores tanker. I mødet med andre mennesker og i deres reaktioner på vores handlinger kan vi lære meget om os selv. Vi er på en måde en slags spejle for hinanden. Det er dog ikke altid at vi kan lide det vi ser i ”spejlet” for, hvorfor får vi undertiden nogle ubehagelige reaktioner? Det sætter mange tanker i gang og tankerne kan bevæge sig fra lys til mørke og fra mørke til lys. Det kan være en udfordrende opgave nogle gange at skulle bane sig vej gennem det mylder af tanker som trækker i forskellige retninger inden man når frem til hvilken handlemåde man foretrækker i en given situation.

Kunstner: Hans Henning Withus Pedersen (1920-1947). Foto: Per Jan

Mange er sikkert bekendt med de berømte ord fra Paulus: “For det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg.”. Dette tankeskisma er de fleste sikkert bekendt med og det kan give nok så meget dårlig samvittighed og grublerier.  Ordene som stod ved indgangen til Apollontemplet i Delfi er stadig kloge ord: ”Kend dig selv”. Selvindsigt og selvforståelse kan være et godt fundament bygge på for at forstå sin tankeverden.
Men hvordan bringer man sine tanker og handlinger i harmoni med livet selv? I en tid, hvor krig og ufred rykker tættere og tættere på os er det måske et oplagt tidspunkt at reflektere over, hvordan man kan blive et bedre menneske og bringe sig selv i harmoni med livet.

Et centralt spørgsmål opstår: hvad kan man gøre for at blive et bedre menneske? Det spørgsmål vil vi stille kortene.

Kort: Dondorf, Hundertjahrkarten, 1933

Svaret er ganske enkelt: man bør kigge på de mennesker man ikke kan lide eller ikke bryder sig om (hjerter 5). Stille sig selv spørgsmålet, hvorfor kan jeg ikke lide dem. Vi er alle summen af vores erfaringer og ruder 4 indikerer således verden som vi hver især ser og opfatter den. Vi er alle formet af vores erfaringer. Men andre mennesker har andre værdier (ruder 6), har et andet livssyn grundet andre erfaringer end os. De kan desuden have en anden hudfarve, seksualitet, religion etc., men vi skal kunne rumme mennesker, som er anderledes end os selv (kortværdien stiger fra 4-5-6). Hvis ikke vi gør det, kan det ende i konflikt og splid (spar 2).
Essensen er klar: vi må undersøge vores egen intolerance.

Martinus Institut. Foto: Per Jan

Lad os dykke lidt mere ned i dette ikke helt uvæsentlige emne. Den danske forfatter Martinus (1890-1981) efterlod sig over 10.000 sider. Hans hovedværk er Livets Bog (Book of Life) og et supplement kaldet The Eternal Worldpicture (100 symbols in six volumes). I hans verdensbillede – og det som han kaldte sine kosmiske analyser – beskrives de åndelige udviklingslove.

Martinus 1928. © Martinus Institut / martinus.dk

Som et svar på et spørgsmål om tolerance skrev han følgende i det danske magasin Kosmos fra 1933. Svaret kan måske være til inspiration til, hvad man kan gøre for at blive et bedre menneske og komme i harmoni med livet og omgivelserne:

”Udslet begrebet ”fjender” af din bevidsthed. – Tag aldrig til genmæle overfor vrede, bagtalelse eller andre former for ubehag, der er rettet imod dig. – Sig aldrig selv noget ondt om nogen eller noget. – Vær absolut sand eller ærlig i alle livets forhold. – Vær absolut upåvirkelig af smiger, ros eller dadel. – Vær aldrig med til at dræbe, såre eller lemlæste. – Lad aldrig din tanke afvige fra at beskæftige sig med, på hvilken måde du absolut bedst kan tjene dine medvæsener, da udfører du den allerhøjeste form for yoga eller den fuldkomneste træning af den del af udviklingen, der er stillet indenfor din viljes rækkevidde…”

(oversat af Mary McGovern)

Kategorier
Spillekort

Bliver Trump genvalgt til præsident i 2024?

English version: Will Donald Trump be re-elected as president in 2024?

Trods det at flere retssager som et damoklessværd hænger over hovedet på den tidligere amerikanske præsident Donald Trump synes han gang på gang at overvinde al modstand.

For vel de fleste europæere står det som en skræk, hvis Trump skulle blive genvalgt til præsident i november 2024. Det er som om, at jo mere modvind han får desto stærkere står han. I skrivende stund er sagen om hans valgbarhed stadig under behandling i USA’s højesteret.

In februar 2024 på et rally i South Carolina refererer Trump til et spørgsmål, som en præsident for et større land skulle have stillet ham. Til spørgsmålet om USA ville forsvare landet, hvis Rusland invaderede det også selvom landet ikke havde betalt [til NATO] svarede Trump: “In fact, I would encourage them [Russia] to do whatever the hell they want. You got to pay. You got to pay your bills.”

Svaret sendte chokbølger gennem Europa. Med dette svar såede Trump tvivl om den berømte artikel 5 i NATO pagten, den såkaldte musketer-ed: ”Deltagerne er enige om, at et væbnet angreb mod en eller flere af dem i Europa eller Nordamerika skal betragtes som et angreb mod dem alle;”
I Europa er man begyndt at tænke den tanke, at hvis Trump bliver genvalgt så ved man ikke om man kan regne med hjælp fra USA såfremt Putin vil teste artikel 5. Trump har jo tidligere truet med at trække USA ud af NATO. Hele dette forløb kan næsten kun ses som et ønskescenarie for Putin.

Det store spørgsmål – som vi vil stille kortene – må være: bliver Donald Trump genvalgt til præsident i 2024?

Kortene faldt som følger:

Kortene læses lodret parvis – oppefra og ned. De to første par til venstre viser baggrunden eller det der er præmissen for situationen. De to par i midten viser svaret og det sidste par giver yderligere information til spørgsmålet.

Løgn (spar 7) eller sandhed (ruder 4). Fantasi eller virkelighed er begreber som dukker op når man kigger på kortene. Med politiske visioner (hjerter 7), som måske mest af alt byggede på Trumps narcissistiske perspektiv på verden (4-7-7-10), blev der skabt en polarisering af det amerikanske samfund. I årenes løb er sagerne om Trump blevet mere og mere alvorlige og groteske (spar 10).
Der er en overflod af markante spar i oplægget. Valgperioden bliver en grum oplevelse. Hvor hjerter konge dukkede op i tidligere oplæg er den nu bedrageriske og løgnagtige spar knægt i stedet trådt ind på scenen.
I ugerne og månederne inden valget vil vi se flere og flere groteske optrin på den politiske scene, – for Trumps korthus er ved at synke i grus (spar 10). Den midterste række viser som sagt resultatet og svaret på spørgsmålet og det sidste kort – ruder 4 – har altid en vigtig rolle.
De mange spar har tidligere kunnet holde kendsgerninger og sandheden (ruder 4) for døren, men det bliver op mod valget mere og mere umuligt. Spar knægt vil til syvende og sidst blive fanget i sit eget net af usandheder og manipulationer. Med andre ord Donald Trump bliver ikke genvalgt til en ny præsidentperiode for USA.

Kort: Otto Tragy 1900

Kategorier
Nyheder

Rådgivning

…med astrologi, håndlæsning, numerologi og spillekort som redskaber

(c) Sebastián Soto 2021
Livets fire årstider vist med spillekort. (c) Sebastián Soto 2021

I løbet af vores liv oplever vi mange slags begivenheder. Nogle føles behagelige og andre kan være virkeligt udfordrende for os. Når vi står i livssituationer som er vanskelige, kan det være en hjælp at få et overblik over, hvad der foregår. Både i vores omgivelser, men også i vores egen indre følelses- og tankeverden.
Hvorfor er jeg havnet i den situation? Hvor længe varer det? Hvornår ændrer situationen sig? Hvad kan jeg gøre? Spørgsmålene kan være mange. Ofte drejer spørgsmålene sig om arbejdssituationen, parforholdet, helbredet, økonomien, boligsituationen, børnene, arbejdskolleger etc. 
Her kan de redskaber jeg benytter, være en stor hjælp til at belyse din situation og hjælpe dig med at besvare de spørgsmål du måtte have.  I mine konsultationer bestræber jeg mig på at være så konkret og præcis, som det er mig overhovedet muligt, når jeg belyser din situation.

Se de forskellige konsultationsmuligheder under Konsultation

Du kan bestille tid online her: BOOKING
eller på +45 31123012

Follow my English cartomancy posts about life themes and the world situation on Ko-fi. Here, you can also order a reading. Click the link or use the QR code.

Følg mine engelske blogtekster om kortoplæg om livstemaer og verdenssituationen på Ko-fi. Her kan du også bestille et oplæg (dansk eller engelsk).Klik på linket eller benyt QR koden.

NEWS! Read my new post: Joe Biden’s Fateful Decision
Click here

Kategorier
Astrologi

Planeternes 10 leveregler

De astrologiske planeter kan fortælle mange historier i et horoskop. Men trækker vi dem ud af deres sædvanlige kontekst og sætter dem i rækkefølge efter deres omløbstid set i forhold til jorden, kan de fortælle en ganske anden historie. Og i denne historie viser de 10 leveregler.
Den tyske astrolog Thomas Ring (1892-1983) var en alsidig mand. I sine yngre år i Berlin var han interesseret i kunst, filosofi og psykologi. Han malede, skrev digte og efterlod en mængde astrologisk materiale. Hans hovedværk er Astrologische Menschenkunde i fire bind. Bøgerne har undertitlen: Ein wissenschaftlich fundiertes Lehrbuch zur astrologischen Wesensbeschreibung mit Berücksichtigung heutiger Charakterologie und Typologie. Og det er en ganske rammende undertitlel for bøgerne har en akademisk stil og er ikke umiddelbart lette at læse. Kun ganske lidt er oversat til engelsk, men de tre første bind er oversat til dansk.
I 1974 holdt han et seminar (3 dele) i København og oversættelsen kan man finde på nettet. Det er en letforståelig indgang til Thomas Rings værk. Det kan varmt anbefales for den interesserede læser.
Planeternes 10 bud er hentet fra det fjerde bind i hovedværket.

Planetrækken set fra højre mod venstre

Månen. Forstå ubehændighed og fejlgreb som lærefejl i din udvikling, så er du aldrig ved slutningen; hav følende tillid til livet og lad dig bære af det.

Merkur. Det er aldrig for sent at erhverve sig indsigt, kun skete kendsgerninger lader sig ikke mere ændre, altså gå ud fra det givne og gør det bevidst.

Venus. Skænk mere kærlighed end du tror mennesker fortjener, for enhver målestok er forfalsket af egenkærlighed.

Solen. Kun den som fuldstændigt udfylder sit eget væsen, kan give andre noget af værdi, hjerte og ansigt skal være til stede hos den der taler.

Mars. Det er bedre at skabe en konkret virkelighed end abstrakt at have ret og lade tingene forløbe som du forefinder dem, men ikke billiger.

Jupiter. Enhver befinder sig lige i nærheden af sit bedst mulige, tilstræb det og dit liv har en mening. 

Saturn. Koncentrer modstand og beskyttelse på dit allerhelligste, dit tempel, da bliver selv huden ubeskadiget.

Uranus. Omstyrt, hvad der er moden til nedrivning, men vid, hvad du formår at sætte i dets sted.

Neptun. Mulighederne overstiger virkeligheden, gør det værdifuldt mulige virkeligt.

Pluto. I alle ting gemmer maskeret den store forvandling sig, kig bag masken.

Fra Thomas Ring, Astrologische Menschenkunde, IV

Oversættelse Per Jan

Kategorier
Spillekort

Julens kræfter og budskab…

Viste kort: Ciel de France, udgivet af Miro Company Paris, 1950, Blue Bird Lenormand, (c) U.S. Games System INC.

Julen er ”hjerternes fest” siges det og ifølge dagens oplæg er det ganske sandt. Her er en overflod af hjerter. De to kortrækker fortæller på hver deres måde den samme historie.
Hjertevarme, tilgivelse og kærlighed er julens største budskab (hjerter dame) og i en tidligere tid ville man have føjet ”barmhjertighed” til. Julens kræfter har adgang til vore hjerter (hjerter 4) og får os til at kigge dybt ind i os selv og vores indre livsværdier (ruder 4). Følger vi julens budskab får vi fred i vort sind (klør 4) og fred i vort hjerte.

Den nederste kortrække opsummerer ganske fint, hvad kortene vil fortælle os om julens budskab: vær som en sol og skin på alt og alle og lad solen få rodfæste i dit hjerte! Så vil det det sidste kort istemme den gamle julesalme: ”Glæde, løft din glædes vinger”.

En glædelig og velsignet jul!

Kategorier
YouTube

Spillekort og årstiderne…

På YouTube kan du se min nye film om årstiderne set i et sæt spillekort. Spillekortene udmærker sig ved, i modsætning til tarotkort og Lenormandkort, at indeholde en kalender, som afspejler årets 52 uger og 365 dage. Se mere om dette i et tidligere blogindlæg på Livetskort.dk

Se filmen:

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.